Strona główna arrow ABC franczyzy
ABC franczyzy
 DOBRE WZORCE

Na zasadzie franczyzy działają takie przedsiębiorstwa jak: Mc Donalds, KFC, Statoil, Coca-Cola, Kodak, Telepizza, Orange, Scan Holiday, Shell, Bliska, agencje: PKO BP, Dominet Bank, agencje pocztowe: Eurobank, Żagiel, GE Money, ING Nationale-Nederlanden, Polbank EFG, Kolporter, Vision Express, Levi’s, restauracje Sphinx.

PODSTAWY FRANCZYZY

Franczyza, jako system sprzedaży towarów, usług lub technologii, określa relacje, jakie mogą zachodzić pomiędzy przedsiębiorstwami, w których jeden przedsiębiorca (franczyzodawca – firma macierzysta) udziela drugiemu przedsiębiorcy (franczyzobiorcy) – za odpowiednią opłatą – licencję na prowadzenie działalności gospodarczej.

Franczyzobiorca prowadzi swoją działalność pod szyldem firmy macierzystej i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania warunków zapisanych w umowie, dotyczących sposobu prowadzenia placówki.

Franczyza to dobry sposób na szybką ekspansję na rynku przy ograniczeniu kosztów własnych. Dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej wybierają tę formę tworzenia sieci handlowych i usługowych.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Umowa franczyzy jest podobna do umowy licencyjnej. Dawca licencji udziela zgody na używanie marki handlowej, sprzedaje know-how (koncepcję na prowadzenie biznesu), udostępnia swoje doświadczenie, udziela pomocy technicznej, organizacyjnej, marketingowej, finansowej, zapewnia szkolenia i skuteczny system zarządzania.

Kontrakt franczyzowy może przybierać różnorodne formy, ponieważ cechują go elastyczne ramy prawne, jednak wszystkie umowy mają pewne elementy wspólne tj.:

● ciągłość więzi między przedsiębiorstwami,

● czerpanie korzyści z kontraktu przez dwie strony,

● obowiązek wspierania franczyzobiorcy przez firmę macierzystą.

Konkretne zasady, według których franczyzobiorca ma prowadzić działalność w ramach danego systemu franczyzowego określa podręcznik operacyjny i/lub umowa franczyzowa.

Franczyza (ang. franchising) jest rodzajem więzi ekonomicznych między przedsiębiorstwami, stosowanym w wielu rożnych dziedzinach działalności gospodarczej. Franczyza dynamicznie zaczęła się rozwijać po II wojnie światowej, w Polsce funkcjonuje dopiero od kilku lat, ale jej ekspansja jest coraz bardziej widoczna.

 

Franczyza, to sposób na własny biznes oparty na sprawdzonym pomyśle.

To wiedza, która innym przyniosła sukces!

TWOJE KORZYŚCI

Franczyza pozwala franczyzobiorcom:

● wydłużać terminy płatności, dzięki czemu zwiększają swoją płynność finansową,

● obniżać koszty zakupu i uzyskiwać rabaty przy zakupach towarów,

● umacniać swój własny potencjał handlowy,

● uzyskiwać łatwiejszy dostęp do kredytów, dzięki renomie i doświadczeniu firmy macierzystej,

● prowadzić wspólnie z franczyzodawcą akcje promocyjne i reklamowe.

FRANCZYZA PONIEWAŻ...

Franczyza jest atrakcyjną formą współpracy, gdyż umożliwia przedsiębiorstwom z jednej strony ekspansję rynkową, a z drugiej strony wykorzystanie doświadczenia i umiejętności zarządczych.

W systemie franczyzowym sukces i dobry wizerunek jest sprawą zarówno franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy, bowiem dotyczy prestiżu i renomy całej sieci.

Franczyza umożliwia stworzenie przedsiębiorstwa przy zdecydowanie mniejszych środkach finansowych, niż miałoby to miejsce przy samodzielnym podejmowaniu działalności gospodarczej, a także eliminuje ryzyko braku własnej tożsamości nowo powstałego przedsiębiorstwa.

Dlaczego nie czerpać zysków z siły

sprawdzonej marki ?


KONTAKT Z NAMI

38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 48
tel./fax: 018 35 40 791

e-mail: hitpol@hitpol.pl

skype: hitpol.gorlice (godz. 8 - 16)

Jeśli w trakcie współpracy pojawił się problem zobacz,kto pomoże Ci go rozwiązać

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

mapa


 


| Aktualności | Porady Hitpola | Przepisy Hitpola | Dokonania Hitpola | Talony Towarowe | Hitpol dla dzieci | Talony hitpola |

Wszelkie prawa zastrzeżone © HITPOL 2008